Goede zorg voorwaarden

Reguliere zorg en Shiatsu

Shiatsu therapie is een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging. Raadpleeg altijd eerst de huisarts bij gezondheidsklachten.

Vergoeding

Shiatsu behandelingen vallen over het algemeen onder complementaire zorg binnen een aanvullende verzekering. Verschillende aanvullende zorgverzekeringen vergoeden (gedeeltelijk) de behandelingen. Meer informatie hierover staat op de site van Shiatsu Vereniging Nederland waar Shiatsu Kompas lid van is.


Afspraken behandelingen

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij verhindering graag minimaal 24 uur van tevoren afzeggen anders wordt de volledige behandeling in rekening gebracht. De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te zijn voldaan. 


Vertrouwelijkheid

De behandelaar is gehouden aan de beroepscode. De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.


AVG en Privacy

Per mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie hier de Privacyverklaring van Shiatsu Kompas.

 

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Balens Europe BV.

 

Klachtenprotocol

Bij geschillen met de therapeut, als een direct contact met de therapeut dat niet heeft kunnen oplossen, kunt u omtrent het verdere verloop contact opnemen met het secretariaat van Shiatsu Vereniging Nederland. Zij kunnen u verder helpen en indien gewenst in contact brengen met de klachtenfunctionaris. Mocht ook de klachtenfunctionaris geen oplossing bieden, dan zijn de geschilleninstantie en eventueel het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) nog andere opties. De klachtenfunctionaris kan u hierover informeren.

KVK-nummer: 80302580

AGB-nummer: 90109361

Meer informatie

shiatsu opleiding logo.png
logo scag
Balens EU logo.jpg