Corona en contact

Tussen de afspraken door ventileer ik de kamer en was ik mijn handen. We werken waar mogelijk op 1,5 meter afstand. Voor iedere afspraak gebruik ik een schoon laken en nieuw mondkapje.

Beantwoord voor de afspraak de volgende vragen:


Heeft u nu Corona? Ja / Nee
Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. hoesten, kuchen of niezen;
b. koorts (38⁰C of hoger);
c. kortademigheid.
Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee  


Indien ‘Ja’, dan is behandeling niet mogelijk.

Indien alles ‘Nee’, beantwoord dan de volgende vragen:


Heeft u een griepprik gehad? Ja / Nee
Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
b. keelpijn;
c. onbekende hoofdpijn;
d. onbekende moeheid;
e. onbekende diarree of buikklachten.


Indien een ‘Ja’, overleg dan even. 
Indien alles ‘Nee’, dan is een afspraak toegestaan.  

De behandeling mag kosteloos afgezegd worden indien u op de dag van uw afspraak alsnog klachten krijgt. Ook de behandelaar behoud zich het recht om op de dag zelf de afspraak te verzetten indien zich klachten aandienen.

Handen wassen